Lasten toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jonka avulla tuetaan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä toimintakykyä.

Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta, itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia. Arvioinnin perusteella valitaan yksilöllisesti soveltuvat menetelmät ja toiminnat sekä mahdolliset apuvälineet. Tavoitteena on lapsen toimintakyvyn ennalleen palauttaminen, vahvistaminen ja/tai ylläpitäminen sekä kehitystä tukevien valmiuksien ja taitojen oppiminen.