Marjut

Toimintateekki Oy:ssä yrittäjänä toimii Marjut Parviainen, toimintaterapeutti (AMK) ja erityislastentarhanopettaja.  Minulla on kokemusta yli 20 vuotta lasten ja yli 10 vuotta erityistä tukea tarvitsevien lasten,  perheiden, moniammatillisten tiimien ja kuntouttavien tahojen kanssa työskentelystä. 

Toimintaterapeutin työssä tarvitaan terapiataitoja, pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, hienotunteisuutta sekä psykologisia taitoja. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka ohjaavat työskentelyäni lasten, perheiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Olen työskennellyt Helsingin kaupungin päivähoidossa erilaisissa tehtävissä vuodesta 1987. Pitkä kokemukseni lasten parissa työskentelystä sekä aiempi pedagoginen ja erityispedagoginen koulutukseni takaa laaja-alaisen näkemyksen lasten kuntoutukseen. Ympäristön ja leikkitoimintojen suunnittelussa voidaan näin hyödyntää sekä pedagogisia, että toimintaterapeuttisia näkökulmia.  

Toimintaterapeuttiopintojen ja oman kiinnostukseni myötä minulla on erityisosaamista kuntouttavien leikkivälineiden ideoimisessa sekä valmistamisessa. Olen kehittänyt monia ainutlaatuisia leikkivälineitä ja -ideoita edesauttamaan mm. motoriikan ja hahmottamisen kehittymistä. Osa ideoista on syntynyt puheterapeuttien ja fysioterapeuttien yhteistyön tuloksena.

Lasten kasvuympäristöön olennaisena osana kuuluvan päiväkodin toimintakulttuurin ja -ympäristön tunteminen  edesauttaa yhteistyötä päiväkodin kasvatushenkilöstön kanssa. Mielenkiinnon kohteeni on myös päiväkodin  toimintaympäristön muokkaaminen lasten liikunnallisia tarpeita vastaaviksi. Tästä on esimerkkinä opinnäytetyöni, 
jonka aiheena oli sensomotoristen liikuntaleikkien soveltaminen päiväkotiympäristöön. 

Käytän luontevasti tukiviittomia sekä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointivälineitä. 
(KUVA: tukiviittoma, picto, PCS)

Lasten toimintaterapia voi toteutua omalla vastaanotollani Helsingin Pitäjänmäellä tai päiväkoti- ja kotikäynteinä.