Toimintaterapia

Toimintaterapia määritellään laillistetun toimintaterapeutin toteuttamaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Toimintaterapian avulla henkilöä tuetaan ylläpitämään ja/tai edistämään toimintakykyään niin, että hän pystyy mahdollisimman omatoimiseen ja itseä tyydyttävään elämään. Toimintaterapeuttinen kuntoutus perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.